Category - Kaivanto

Louhintatyöhön sisältyy otteita kaivoista ja kaivoista, liikkuvasta maaperästä, rakennuspenkereistä, maaperän tiivistämisestä, täyttökuopista ja kaivoista perustusten ja putkien asettamisen jälkeen, pinnan suunnittelusta jne..
Korjataan itse.