Sähköasentaja

Kuinka maata omakotitalossa – säännöt ja vinkit itsenäisille esiintyjille

Kuinka maata omakotitalossa

Sähkö on meille jo kauan annettu tietynä. Tämä lapsuudesta tuttu sivilisaation hyöty avaa paljon mahdollisuuksia, ja hyväksymme mielellämme siunaukset. Suurin osa meistä ei välitä sähköverkon järjestelyistä ja periaatteista, olemme melko tyytyväisiä yksinkertaisen kuluttajan rooliin. Jos kerrostalon asukas voi päästä eroon sellaisesta ymmärryksestä asiasta, yksityisen talon omistajan on otettava huomioon kaikki sähköjohdotuksen ja maadoituksen ominaisuudet. Mieti tänään, kuinka maata yksityistalossa.

Sisältö

 • Maadoituskytkimet, luonnolliset tai keinotekoiset
 • Työmääräys
 • Laitteen perussäännöt

Maadoitus on tarpeen suojaamiseksi. Joidenkin sähkölaitteiden toiminnan aikana niiden johtavassa kotelossa syntyy sähköpotentiaali, joka joskus on vähintään 100 volttia, on mahdotonta sulkea pois tämän jännitteen mahdollisuutta tai estää sen syntymistä (jokainen tapaus on erityinen laitteen ominaisuuksista riippuen). Jos talo on kytketty kolmivaiheiseen virtalähteeseen ja lähellä olevat sähkölaitteet on kytketty eri vaiheisiin, on todennäköistä, että potentiaalieron ilmaisin saavuttaa useita satoja volteja, mikä on vakava hengenvaara, jos kyseiset laitteet joutuvat kosketuksiin. Siksi, nykyaikaisen turvallisen toiminnan standardien mukaisesti, kaikki yksityisrakennuksen sähköiset sähkölaitteet (jääkaappi, pesukone, sähköliesi, kattila jne.) On kytkettävä suojaavaan maadoitusjärjestelmään, jolloin potentiaali menee maadoitusjohtimen kautta maahan.

Omakotitalon maadoituslaite mahdollistaa maadoitusjohtimen ja siitä johdetun johtimen läsnäolon tuloelementtiin. Maadoituskytkin on johtava osa sähköisessä kosketuksessa suoraan maan kanssa.

Maadoituskytkimet, luonnolliset tai keinotekoiset

Luonnollisena maadoituksena voivat olla mitä tahansa metallirakenteita, jotka ovat kosketuksissa maahan, esimerkiksi maanalaisten vesiputkien metalliputket, maahan asetettujen panssaroitujen kaapeleiden metalliset (paitsi alumiini) kuoret, teräsbetonirakenteet.

Maadoitusjohtimina on kielletty käyttää kaasuputkia, keskuslämmitys- ja viemäriputkia sekä putkilinjoja, joissa on räjähtäviä ja palavia aineita.

PUE-standardien mukaisesti 1 kV: n sähköasennusten maadoitus voidaan suorittaa luonnollisilla maadoitusjohtimilla, jos niiden vastus tai kosketusjännite asennuskotelon kanssa ei ylitä sallittuja arvoja. Mahdollisuus käyttää sellaisia ​​maadoitusjohtimia tulisi määrittää sopivilla laskelmilla. Luonnollisten maadoitusjohtimien käytön puuttuessa tai mahdottomuudessa omakotitalon maadoituslaite suoritetaan käyttämällä keinotekoisia maadoitusjohtimia, jotka voidaan tehdä itsenäisesti. Teräs-, galvanoitua tai kuparista maadoitettua elektrodia saa käyttää pyöreällä, suorakulmaisella, kulmaisella, putkiprofiililla, tärkeintä on, että niitä ei tulisi maalata tai olla millään muulla eristepinnoitteella.

Kaaviokuva

Omakotitalon maadoituskaavio

Maadoituskytkimet voivat sijaita maassa pystysuoraan tai vaakasuoraan syvyydessä maanpoiston alapuolella, maadoituselektrodit kytketään toisiinsa vain hitsaamalla, pulttiliitännät ovat kiellettyjä hapettumisen mahdollisuuden vuoksi. Optimaalisen maadoitusmenetelmän valinta riippuu maaperän luonteesta alueella, jota käsitellään jäljempänä maadoituspiiri Omakotitalo on helpoin ja luotettavin vaihtoehto. Ennen töiden aloittamista on tehtävä mittaukset, laskettava maaperän sähkövastus, laadittava työprojekti, laskettava sitten saatujen tietojen perusteella maadoituselektrodien pituus ja käytettyjen materiaalien määrä.

Työmääräys

5-10 metrin etäisyydellä talosta, ei kaukana tulokojeesta, kaivataan kaivoa, noin puolen metrin syvyyteen (kaivannon syvyys voi olla suurempi, maaperän jäätymisparametreista riippuen), toistamalla tasasivuinen kolmio, jonka maadoituselektrodit ovat 1 pituisia 5–3 m (elektrodien pituus riippuu maaperän resistanssista), elektrodit voidaan myös sijoittaa lineaarisesti, mutta niiden välisen etäisyyden tulee olla joka tapauksessa vähintään niiden pituus. Elektrodina voit käyttää terästankoja (pyöreän tangon vähimmäishalkaisija on 16 mm), metallinurkoja ja -profiileja (suorakulmaisen ja kulmaprofiilin vähimmäispoikkipinta-ala on 100 mm, seinämän paksuus vähintään 4 mm) ja teräsputkia (vähimmäishalkaisija 32 mm seinämän paksuuden ollessa 3,5 mm).

elektrodit

Maahan ajamisen helpottamiseksi elektrodien päät teroitetaan

Elektrodien ajamisen helpottamiseksi on tarpeen teroittaa niiden päät, kiinteissä maaperäissä poraus on tehtävä. Elektrodien ajon jälkeen ne yhdistetään toisiinsa hitsaamalla metallinauhalla (poikkileikkauspinta-ala 48 mm2, paksuus 4 mm). Samaa nauhaa käytetään johtimena, joka johtaa maaelektrodista tulokytkentätaulun päämaadoitusväylään, sen sisäänpääsyn paikka rakennukseen on merkitty vastaavalla merkillä.

Johdin on kiinnitetty nauhaan

Maadoitusliitäntä tuloelementin maadoitusväylään

Maasta poistumisen jälkeen johdin kiinnitetään nauhaan ruuviliitoksella yhdistämällä se tuloelementin päämaadoitusväylään. Sellaisena johtimena käytetään kuparia (poikkileikkaus vähintään 10 mm2), alumiinia (vähintään 16 mm2) tai terästä (vähintään 75 mm2). Päämaadoitusväylän on oltava kuparia tai terästä (alumiiniväylä ei ole sallittu), se voi sijaita kytkintaulun sisällä tai siitä erillään, helposti huollettavissa olevaan paikkaan.

Jos sijoitetaan syöttölaitteen sisään, käytetään PE-väylää, koska erikseen sijoitettuna maaväylän poikkileikkaus ei saa olla pienempi kuin syöttölinjan johtimen poikkileikkaus PE. On myös välttämätöntä järjestää väylään kytketyt johtimet.

Elektrodit yhdistävä metallinauha

Maadoituselektrodien kytkentä metallinauhaan

Työn päätyttyä kaikki kaivokset on peitettävä tasaisella maaperällä, mieluiten pienellä määrällä kiviä. Maadoituspiirin vastus on mitattava, merkkivalon ei tulisi ylittää 4 ohmia. Talon maadoitusjohdotus tehdään yhdessä pistorasioiden ketjujen ja sähköisten sähkölaitteiden kanssa, valaistusverkko ei tarvitse maadoitusta.

Laitteen perussäännöt

 1. Tapauksissa, joissa on suuri korroosion todennäköisyys, on suositeltavaa käyttää maadoitusjohtimia, joilla on suuri poikkileikkaus, tai maadoitusjohtimia, joissa on galvaaninen pinnoite.
 2. On tärkeää ottaa huomioon pohjamateriaalien korroosionkestävyyden lisääntyminen..
 3. Maadoitusjohtimien sijoittelu paikoissa, joissa maa on kuivunut lämpöputkistojen vaikutuksesta, ei ole sallittua.
 4. Elektrodien sijoitussyvyyden tulisi olla alapinnan alapuolella.
 5. Elektrodien välinen etäisyys tulee ylittää niiden pituus.
 6. Elektrodien halkaisijan tai poikkileikkauspinta-alan on oltava PUE: n mukaisia.
 7. Elektrodien kytkeminen toisiinsa tulee suorittaa vain hitsaamalla.
 8. Koko maadoitusjärjestelmän resistanssin tulee olla enintään 4 ohmia.

Tiedot siitä, kuinka maadoittaa omakotitalossa, kertovat epäilemättä vain yleisen idean vakavasta ja vastuullisesta prosessista. Joka tapauksessa työ vaatii asianmukaisen pätevyyden.

logo

Leave a Comment