Kaasun toimitus

Kaasun toimitusjärjestelmien ja -verkkojen suunnittelu on tärkeitä sääntöjä, joita on noudatettava

Kaasun toimitusjärjestelmien ja -verkkojen suunnittelu

Päätös kaasun toimittamisesta omakotitaloon on perusteltu terveillä taloudellisilla näkökohdilla, koska se on siis halvin ja siten halutuin polttoaine. Jos haluat toteuttaa kaasutushankkeen, sinun pitäisi tietää, että pakollinen askel tavoitteen saavuttamisessa on suunnitella kaasun toimitus, joka tarvitaan turvallisen toiminnan varmistamiseksi ja autonomisen asuintilan kytkemiseksi keskitettyihin verkkoihin tai autonomiseen kaasusäiliöön. Oikeus suunnittelutoimenpiteisiin kaasunjakelujärjestelmien luomisessa on vain luvan saaneilla toimeenpanevailla yrityksillä. Asiakkaata ei kuitenkaan häiritä tiedot suunnittelun säännöistä valvonnalle ja rationaalisen järjestelmän valinnalle.

Sisältö

  • Mitä tulee ottaa huomioon suunnittelussa?
  • Kaasutushankkeiden luomisen erityispiirteet
  • Ulkokaasuputkien tyypit
 • Sisäisten verkkojen suunnittelun erityispiirteet
 • Mitä tulee ottaa huomioon suunnittelussa?

  Tämäntyyppinen polttoaine kuuluu palavien räjähtävien aineiden luokkaan. Pienimmätkin poikkeamat rakennusmääräysten sanoista voivat päätyä tragediaan. Lisäksi kaasu on myrkyllistä ja ympäristölle haitallista. Suunnittelijan on otettava huomioon kaikki nämä vivahteet. Talon omistajan tulisi tietää, että on parasta tilata projekti talon rakentamisen aikana, koska kaasulämmityslaitteelle on varattava erityinen tila kattilahuoneelle, huolehdittava tehokkaasta ilmanvaihdosta ja käyttöturvallisuudesta täysin..

  Kaasuntoimituksen suunnittelu on uskottava ammattilaisille

  Kaasuhuollon suunnittelun on oltava ammattisuunnittelijoiden tehtävä, koska kattilassa kuljetettava ja käsittelemä aine luokitellaan syttyviksi ja räjähtäviksi

    Kaasutushankkeiden luomisen erityispiirteet

  Jopa suunnittelija ei voi alustavasti nimetä lopputuloksen kustannuksia. Määrä riippuu kriteerien massasta, mukaan lukien johdotuksen periaate, putkien leveys, polttoaineen paineen vaiheiden lukumäärä, mutkien lukumäärä, valitut materiaalit ja laitteet. Ehdottomasti joudut maksamaan kaasunjakelujärjestelmien suunnittelusta, mukaan lukien:

    • luonnollisen polttoaineen toimittamista koskevan hankkeen luominen keskitetystä kaasuputkesta taloon;
    • kaasuverkon sisäistä johdotusta koskevan projektin kehittäminen.
    Kaasun syöttöjärjestelmien suunnittelu

    Omakotitalon kaasutoimitusjärjestelmien suunnitteluun sisältyy projektin luominen rakennuksen polttoaineen toimittamiseksi ja sisäisen johdotuksen projektin kehittäminen

    Joudut maksamaan myös asennuksesta, putkista, yksiköistä ja kiinnikkeistä, jotka on tarkoitettu asennettavaksi.

    Ulkokaasuputkien tyypit

    Kaasun toimittaminen taloon on kaksi tapaa. Putkilinja suoritetaan maan alla tai ilman kalliita louhinnatöitä, laskemalla se avoimesti.

      • Maanalaisen kaasuputken rakentaminen maksaa noin 1,5 kertaa enemmän kuin maanpinnan laskeminen. Putket suojataan kuitenkin paljon paremmin ulkoisilta mekaanisilta ja ilmakehän negatiivisuuksilta. Maanalaiset järjestelmät ovat paljon luotettavampia ja turvallisempia, mutta vaurioiden tapauksessa syyn löytäminen ja poistaminen on vaikeampaa ja kalliimpaa..
      Maanalainen kaasusäiliön asennus autonomisen kaasuntoimituksen järjestämistä varten

      Maanalainen menetelmä kaasunjakeluverkon asettamiseksi on kalliimpaa, mutta turvallisuuden kannalta se on huomattavasti edellä rakennusten rakentamista polttoaineen tuomiseksi maan päälle

        • Korkean verkon rakentaminen on halvempaa, mutta korroosio uhkaa avoimia kaasuputkien osia, niihin on helpompi liittyä ilman lupaa, ne ovat ympäristölle vaarallisempia.
        Omakotitalon kaasutoimitus: avoimesti asennettu kaasuputki

        Putket, jotka on asennettu avoimella tavalla, altistuvat korroosiolle, niihin on helpompi liittää ilman omistajien suostumusta

        Preferenssit maanpäällisen tai päinvastaisen valinnan suhteen eivät aina vaikuta vain hintatekijöihin. Asiakkaiden toiveista riippumattomia olosuhteita ovat:

          • maaperän korroosioaktiivisuuden arvot, jotka eivät täytä GOST-standardien vaatimuksia, lukuun ottamatta maanalaista munimista;
          • korkeajännitejohdon läheisyys, minkä vuoksi on tarpeen valita maanalaisen kaasuputken sisääntulon rakentaminen;
          • naapureiden suostumuksen puuttuminen, jos osa maanalaisesta putkilinjasta ylittää niiden osan;
          • alueen ilmakehän lämpötila on alhaisempi – 45 ° C, minkä vuoksi putkia voidaan asettaa vain maan alle;
          • suurten moottoriteiden leikkauspiste, jonka eheyden palauttamista ei voida luokitella edullisiksi tapahtumiksi, ja lisäksi asennuksen aikana jopa liian “kiireiset” tiet on estettävä hankkimalla lupa kuljetus- ja tarkastuslaitoksilta.
          Suunnittelu kaasutoimitukseen omakotitalolle

          Autonomisen kaasusäiliön sijoitusnormit

          Usein kaasuputken taloon toimittamishanke on yhdistetty versio, jossa yhdistyvät molemmat laskutavat. Se, minkä suunnittelija valitsee, riippuu erityisistä olosuhteista ja sivuston tarkista ominaisuuksista.

          Sisäisten verkkojen suunnittelun erityispiirteet

          Omakotitalon kaasuntoimituksen laskenta ja suunnittelu perustuu jälleen puhtaasti yksilöllisiin tekijöihin, joiden perusteella valitaan tietyntyyppinen ja tehoinen kattila, lisälaitteet, kytkentäkaavio. Kaikille hankkeille on kuitenkin yhteisiä vaatimuksia, joiden noudattaminen on edellytys kaasuttamiselle.

            • Kattilahuoneen läsnäolo kaasuyksikön asentamiseksi on pakollista, koska sen sijoittaminen asuintiloihin on kielletty. Pitäisikö yhdelle kattilalle varata vähintään 4 m? huoneessa, jonka kattokorkeus on vähintään 2,2 m. Uunin oviaukon tulisi olla 0,8 m leveä, niin suuri kuin mahdollista. Ikkunoiden koko lasketaan 0,3 m: n perusteella ja perustuu 10 kuutiometriin huonetta. Uuni tulee viimeistellä palamattomilla materiaaleilla.
            Kattilahuoneen läsnäolo on edellytys kaasuntoimituksen järjestämiselle

            Kaasutuksen edellytyksenä on uunin (kattilan) läsnäolo, joka on varustettu tiukkojen turvallisuusvaatimusten mukaisesti

              • Kattilahuoneessa tulisi olla sähköverkko, viemäri, kaasu- ja vesijohdot. Sähköviestinnän turvallisuuden kannalta on välttämätöntä maadoittaa. Vettä toimitetaan lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien asentamiseen; jätevettä tarvitaan hätävuodon varmistamiseksi. Kaasujohdossa on oltava erillinen sulkuyksikkö jokaiselle kattilaan.
              Kaasuhuollon suunnittelu: Kattilahuone on viimeistelty palamattomilla materiaaleilla

              Kattilahuoneessa on tehtävä kaikki yhteydet ja toiminnalliset kattilalaitteet

                • Uunitilasta tulisi olla uloskäynti rakennuksen yleisilmanvaihtojärjestelmään ja kaksi lisäkanavaa savupiipulle. Yksi lisäkanavista on tarkoitettu itse savupiipun asentamiseen, toinen – sen puhdistamiseen. Yksiköissä, joissa on luonnollinen savupiippu, tarvitaan tuuletusritilä, jonka läpi raitista ilmaa virtaa kadulta.
                • Savupiipun on oltava kaasutiivistä materiaalia. Savupiipun ylätaso on asennettu katon yläpuolelle. Katon yläpuolella ulkonevan putkiosan korkeus riippuu kattomateriaalin syttyvyysasteesta.
                Kaasusyötön suunnittelu: savupiipun asennussäännöt

                Kaasutoimituksen suunnittelu yksityistaloon: säännöt palamistuotteiden poistojärjestelmän – savupiipun – suunnittelulle

                  • Järjestelmän pääyksikkö – kattila sijaitsee kaukana vaarallisista avotuleista. Kaikilla puolilla on varmistettava vapaa lähestymistapa..

                  Luonnollista vetoa ei tarvitse organisoida, jos kattila pystyy poistamaan palotuotteet pakotetulla tavalla. Tämä tapahtuu tuulettimen avulla, joka on asennettu putkeen kattoharjanteen yläpuolelle. Yleensä nämä ovat kaksinkertaiset, ns. Koaksiaaliset savupiiput, jotka koostuvat kahdesta putkesta, joiden halkaisija on erilainen. Koaksiaalisen savupiipun ulkoisen rengasmaisen kanavan kautta ilma virtaa kadulta huoneeseen ja lämpenee samanaikaisesti ulkoa päästävien savukaasujen lämpöenergian vuoksi. Tämän suunnittelun avulla voit vähentää polttoaineen kulutusta ja lisätä kaasuyksikön tehokkuutta.

                  Maalaistalojen kaasuverkkojen suunnittelu: kattiloiden asennussäännöt

                  Kattiloiden asennussäännöt: A. Kattilasta suojaamattoman katon pintaan etäisyys on 1,2 m, sivutasosta suojaamattomaan seinään 0,32 m, asbestipahvilla olevan metallilevyn seinämän etäisyys voi olla vähintään 0,26 m. B. Savupiipusta palavaan rakenteeseen vähintään 0,5 m etäisyys. Jos seinä on asbestimetallilevyn päällä, kattila voidaan asentaa 0,25 cm etäisyydelle.

                  Räjähtävää myrkyllistä ainetta kuljettavan järjestelmän asennus sekä kaasunjakeluverkkojen suunnittelu on tietenkin uskottava ammattilaisille. Amatöörivirheiden riski on liian suuri ja katastrofaalinen. Kun tiedät kaasutuksen järjestämisen monimutkaisuudet, on kuitenkin paljon helpompaa tunnistaa epärehellisten suorittajien virheet, ja virheiden oikea-aikainen poistaminen varmistaa virheetöntä toimintaa.

                  logo

                  Leave a Comment