Ilmanvaihto

Omakotitalon kellarin ja kellarin tuuletus – laitteen eri järjestelmät ja niiden ominaisuudet

Omakotitalon kellari- ja kellari-ilmanvaihto

Kellarien ja kellareiden tehokas käyttö on mahdotonta normalisoimatta ilman lämpötila- ja kosteusparametreja, koska riittämätön ilmanvaihto lisää kosteutta, mikä johtaa kattoon ja seiniin vahingoittamalla sieniä, ja vaikuttaa myös negatiivisesti vihannesten toimitusvarmuuteen ja kodin säilyttämiseen, jotka yleensä täytetään kellareilla ja kellareilla. Oikein järjestetty autotalli ilmanvaihto kellari auttaa estämään korin ennenaikaista syöpymistä. Omakotitalon kellarin korkealaatuinen ilmanvaihto mahdollistaa aikaisemmin asumattoman alueen tekemisen varsin sopivaksi edelleen järjestettäväksi työpajan, kuntosalin tai ruokakomeroon. Tänään pohdimme yksityiskohtaisemmin tietoa siitä, miten ilmanvaihto tehdään kellariin, autotallin tai omakotitalon kellariin. Yhteinen käsitys prosessien olemuksesta on sysäys saadun tiedon käytännölliselle soveltamiselle, mikä viime kädessä sallii käyttöalueen järkevän käytön.

Sisältö

  • Kellarin ilmanvaihtoominaisuudet
  • Kellari ominaisuudet
  • Lisävarusteena syöttö- ja poistoputket
  • Pakko tapa
  • Automaattisen järjestelmän käyttö

 

Kellarin ilmanvaihtoominaisuudet

Kuten edellä mainittiin, autotallissa sijaitsevan kellarin tehokas ilmanvaihto on yksi välttämättömistä edellytyksistä auton säilyttämiselle, mutta tässä huomioidaan vain raudan tuhoamisen tekninen näkökohta pitkäaikaisen oleskelun aikana kosteassa ympäristössä. Paljon tärkeämpää on se, että polttoaineiden ja voiteluaineiden, polttoaineiden palamistuotteiden (pakokaasujen) korkea pitoisuus ilmassa voi olla vaarallista terveydelle. Siksi on tarpeen valita kellarissa tehokkain ilmanvaihtolaite kaikista mahdollisista vaihtoehdoista ottaen tietysti huomioon taloudellinen toteutettavuus.

Kellari ominaisuudet

Siten kellarissa oleva mekaaninen ilmanvaihtolaite voi olla erittäin kallis. Luonnollisen ilmankiertoon perustuvan luonnollisen ilmanvaihtojärjestelmän käyttö on edullista teknisissä huoneissa. Tällaisen ilmanvaihtojärjestelmän toteuttamiseksi tarvitaan poisto- ja syöttökanavien laite. Poistokanavan sisääntulon on oltava katon alla ja tuloilma huoneen vastakkaisessa nurkassa, mahdollisimman lähellä seinää kuin mahdollista, 0,5 m korkeudessa lattiasta.

Autotalli kellarikerroksen ilmanvaihtokaavio

Optimaalisen vetovoiman varmistamiseksi tuloilmakanavan poistoaukon tulee olla huomattavasti alhaisempi kuin pakokaasu

Tällainen sijoitus varmistaa optimaalisen ilmankierron. Tuloilmakanavan kautta raikasta ilmaa virtaa varastoon ja syrjäyttää poistoilman. Saastunut ilma poistuu luonnollisesti poistoputken kautta. Kanavien läpi kulkevan ilman virtausnopeus riippuu suoraan poistokanavan korkeudesta ja lämpötilaerosta kellarissa ja kadulla. Ilmanvaihdon poistoputken korkeuden tulisi olla korkeampi kuin katto tai kattoharjanne, vain silloin poistoilman poistoaukko on tehokas. Ilmeisistä syistä on välttämätöntä, että kanavan poistoaukko on varustettu suojavisiirillä tai deflektorilla. Jos on teknisesti mahdollista sijoittaa ilmakanava lämmityskattilan tai takan savukanavan läheisyyteen, muista käyttää sitä – tällainen järjestely lisää pitoilua poistoilmakanavassa (lisälämmityksen takia). On suositeltavaa toimittaa molemmat kanavat erityisläpille, jotta varastoinnin mahdollinen jäätyminen voidaan estää vakavissa pakkasissa.

Kuinka tehdä ilmanvaihto kellarissa

Osa ullakon läpi kulkevasta kanavasta on eristettävä.

Lisävarusteena syöttö- ja poistoputket

Pienessä säilytystilassa voit käyttää niin sanottua yksinkertaistettua suunnittelua. Syöttö- ja poistoputki on suunniteltu syöttämään raitista ilmaa ja poistamaan pakokaasu yhdellä puurakenteella, joka sisältää sekä tulo- että poistoputken. Kellarin yksinkertaistettu tuuletusjärjestelmä varmistaa tässä tapauksessa hyvin pienen määrän ilma-aineen talteenoton ilmanvaihtoa varten.

Kaksikanavainen ilmanvaihtolaite

Kaavio osoittaa selvästi tulo- ja poistoilmanvaihtomenetelmän kaksikanavaisella kanavalla, jolla on venttiili syväyksen säätämiseksi

Kellarissa on myös mahdollista ilmanvaihto ilman tuloilmakanavaa. Tässä tapauksessa ilma virtaa eri aukkojen läpi, vuotoja.

Tuuletus omakotitalon kellariin

Jos kellarikerros on hiukan maanpinnan yläpuolella, ilmanvaihto erityisen suunniteltujen tuotteiden (välttämättä varustettuna jyrsijöiden ritilillä) kautta on paras vaihtoehto.

Pakko tapa

Luonnollisen ilmanvaihdon tärkein haittapuoli on sen riippuvuus sääolosuhteista, esimerkiksi talvella ilmanvaihto on tehokkainta suuren lämpötilaeron takia, sen voidaan jopa sanoa olevan liian tehokas, joten talveksi on suljettava ilmanotto, jota käytetään kellarin jäätymisen estämiseksi. Kesällä luonnollinen ilmanvaihto ei pienestä lämpötilaerosta johtuen välttämättä riitä optimaalisen ilmanvaihdon järjestämiseen. Kellarin asianmukaisen ilmanvaihdon tulisi sisältää väliaikaisia ​​ilmanvaihtovaikeuksia. Edellä mainittua tuuletusjärjestelmää on mahdollista parantaa pakoputken lisävarusteilla tuulettimella. On toivottavaa, että syöttökanava varustetaan tuulettimella jatkuvaa käyttöä varten, koska intensiivinen tuloilman syöttö riittämättömällä poistoputken hyötysuhteella myötävaikuttaa saastuneen ilman puhaltamiseen erilaisten vuotojen ja rakojen kautta.

Kellarin oikea tuuletus, jota käytetään kuntosalin, biljardisalin varustamiseen

Kellarissa tarvitaan pakotettu ilmanvaihto, jota käytetään virkistysalueen varustamiseen

Yhdistettyä ilmanvaihtojärjestelmää käytetään, kun on tarpeen tyhjentää kellari nopeasti. Sähkötuulettimen asentaminen tuloilmakanavan aukkoon ontelo mahdollistaa ilmanvaihdon kiihdyttämisen haluttuihin arvoihin ajanjaksona, jolloin luonnollinen ilmanvaihto on tehoton. Intensiivinen ilmanpoisto avoimessa luukussa ja tietysti poistoputken avoin läppä tarjoaa huoneen nopean kuivauksen korkealla kosteudella hienoin kuumina päivinä. Tuulettimien asentaminen sekä syöttö- että poistoputkiin on järkevää laitteen vaihtamiseksi ilmatiloissa, joiden alue on suuri. Tällaisen ilmanvaihtojärjestelmän toiminta vaatii merkittävää energiankulutusta. Kuten näette, kellarissa oleva ilmanvaihto omilla käsillään voidaan järjestää melko tehokkaasti vain ymmärtämällä prosessien olemusta ja tutkimalla asia perusteellisesti.

Automaattisen järjestelmän käyttö

Viinikellari olisi tuuletettava pitäen samalla yllä lämpötilan ja kosteuden vakautta, mikä on teknisesti mahdollista vain, jos käytetään korkealaatuista ilmastoteknologiaa. Ajatukset siitä, kuinka kellarikerroksessa tapahtuu tuuletus, voidaan toteuttaa vastuuttomassa päätöksessä kiertää tarve kehittää huoneen valmistelua koskevia teknisiä vaatimuksia. Tehon lähtöpisteiden kuormitusten laskennan hienovaraisuudet, huolletun alueen suhde vaadittuun laitteistokapasiteettiin ja muut valmistelutyön hienot tehtävät vaikuttavat merkityksettömiltä. Sillä välin vain erittäin pätevä asennus voi taata tarvittavan ilmastonvakauden. Ilmastointi itse ”kellarissa” voidaan tehdä, mutta vain asianmukaisella valmistelulla ja asian huolellisella tutkimuksella. Jos on tarpeen asentaa jaettu järjestelmä (ilmastoparametrien vakauden ylläpitämiseksi), on parempi käyttää korkeasti pätevien asiantuntijoiden apua.

logo